Savetovanje / Okrugli sto

Godinu dana primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Datum i vreme

Savetovanje se održava u četvrtak, 12. oktobra 2017. godine, od 11 do 15 časova.

Panelisti

  • 1. Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
  • 2. Aleksandra Trešnjev, predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije
  • 3. Dr Mihajlo Živković, Société Générale banka Srbija, menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica

Mesto

Okrugli sto organizujemo u konferencijskoj sali Hotela „Jump Inn“ (Koče Popovića 2a, Beograd).

Cena

7 490 RSD za prvog, odnosno 4 990 RSD za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Upoznajte paneliste

Mladen Nikolić

Sudija Privrednog apelacionog suda

Rođen 1959. godine u Zenici; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1983. godine. Radio je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu od 1987. do 1992. godine; od 1992. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 2004. godine sudija u Trgovinskom sudu u Beogradu. Bio je član prvog sastava Visokog saveta sudstva od aprila 2009. do aprila 2011. godine. Sada radi kao sudija Privrednog apelacionog suda.

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Dr Mihajlo Živković

Société Générale banka Srbija, menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica

Pravnik-praktičar od 2005. godine. Menadžer je odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Société Générale banci. Živković se pridružio timu Société Générale 2013. godine. Pre toga je radio u Raiffeisen banci gotovo četiri godine, pre kojih je radio kao advokat. Položio je pravosudni ispit i ispit za menadžment bankrotom. Doktorirao je prava. Učestvovao je u procesima izmene prava kao predstavnik FIC i NALED-a. Autor je nekoliko članaka u pravnim časopisima.

Kome je Okrugli sto namenjen?

Okrugli sto namenjen je javnim izvršiteljima; advokatima sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima; pravnicima-praktičarima u bankarskom sektoru; pravnicima u privredi; višem menadžmentu banaka i drugih privrednih subjekata.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na savetovanju iznosi 7 490 dinara, odnosno 4 990 dinara za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

U cenu kotizacije uključen je: celodnevni program savetovanja na temu dosadašnjeg iskustva u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, savetodavna podrška panelista, radni materijal u štampanom, kao i u elektronskom obliku; kafe-pauza i pauza za ketering, sertifikat o odslušanom savetovanju, prijatan ambijent konferencijske sale hotela „Jump INN“.