Okrugli sto

Godinu dana primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Datum i vreme

Savetovanje se održava u petak, 23. novembra 2018. godine, od 13 do 16 časova.

Panelisti

  • 1. Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda
  • 2. Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica

Mesto

Otvoreni univerzitet Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15

Cena

Cena kotizacije iznosi 4 500 RSD.

Opis savetovanja

Redovan inspekcijski nadzor i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu, s posebnim osvrtom na Zakon o prosvetnoj inspekciji („Sl. Glasnik RS“ br. 27/2018) - izlagač: Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda

Primena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017) u oblastima: prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika; izbor direktora ustanove; zasnivanje radnog odnosa u ustanovi- izlagač: Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica

Kome je Okrugli sto namenjen?

Okrugli sto je prvenstveno namenjen direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu napominjući da će kroz pitanja i odgovore a kasnije i otvorenu diskusiju, učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na savetovanju iznosi 4 500 dinara.

U cenu kotizacije uključen je: celodnevni program savetovanja na temu dosadašnjeg iskustva u primeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, savetodavna podrška panelista, radni materijal u štampanom, kao i u elektronskom obliku; kafe-pauza, sertifikat o odslušanom savetovanju.