Sistemski kursevi

Mehanizmi naplate potraživanja

Trajanje

Kurs traje mesec dana odnosno, sastoji se od tri nastavna dana.

Predavač

Damir Šite, javni izvršitelj

Mesto

Predavanja se odvijaju u Lyceum iuris učionici u Beogradu (Hadži Melentijeva 7) i u Subotici (Maksima gorkog 9-11)

Cena

2 499 RSD po nastavnom danu.

Opis okruglog stola

Kurs o mehanizmima obezbeđenja i naplate potraživanja [MONP] pruža konkretne odgovore na pitanja vezano za pravni okvir problematike obezbeđenja i naplate potraživanja, sa posebnim akcentom na analizu tri osnovna modela ostvarenja dospelih potraživanja (in-house naplata, agencije za naplatu potraživanja i sudska-prinudna naplata).

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen širokom spektru poslovnih ljudi, rukovodiocima malih i srednjih preduzeća, direktorima, višem i srednjem menadžmentu u sferi upravljanja finansijskim i pravnim poslovanjem privrednih subjekata, licima raspoređenim na poslovima prodaje robe sa odloženim plaćanjem, i ovome slično.

Upoznajte predavača

„Iako su dospela a nenaplaćena potraživanja u onoj meri imovina privrednog subjekta u kojoj su to vozni park, postrojenja, mašine ili karakterističan know-how, veoma mali broj privrednika im posvećuje onaj stepen pažnje koju zaslužuju. Pristajanjem na kašnjenje u izmirenju otvorenih stavki preduzeća i preduzetnici, u stvari, beskamatno finansiraju rad svojih konkurenata i otežavaju sopstveno poslovanje. Neretko, značajan broj ovakvih potraživanja postaje nenaplativ.“

Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu svoj radni vek počinje kao pravnik u privredi raspoređen na poslovima ostvarenja dospelih potraživanja od fizičkih lica i privrednih subjekata, pomerajući se od mesta pripravnika do položaja načelnika za opšte, pravne kadrovske poslove gde je nadgledao rad posebnog odeljenja za obezbeđenje i naplatu dospelih potraživanja. 2012. godine je u grupi sa 39 prvih samostalnih izvršitelja u Republici Srbiji od strane ministra pravde imenovan za područje suda u Subotici. Aktivan je član nekoliko domaćih i međunarodnih organizacija specijalizovanih za pitanja obezbeđenja i ostvarenja potraživanja. 2015. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio master rad na temu – Obezbeđenje potraživanja na nepokretnostima u vanknjižnoj svojini.

Sadržaj kursa

Prvi nastavni dan: Potraživanje: uvodna razmatranja

 • pravna priroda potraživanja
 • značaj obezbeđenja potraživanja
 • vrste i sredstva obezbeđenja novčanih potraživanja
 • odnos obezbeđenja potraživanja i očuvanja poslovnog odnosa
 • analiza potencijalnog dužnika

Drugi nastavni dan: Dobrovoljna naplata potraživanja

 • modeli ostvarenja potraživanja
 • in-house naplata dospelih potraživanja
 • agencije za naplatu potraživanja (outsourcing)
 • uporedna analiza prednosti i nedostataka dva osnovna modela dobrovoljne naplate
 • advokat kao agencija za naplatu potraživanja
 • trenutak prelaza sa dobrovoljne na prinudnu naplatu

Treći nastavni dan: Prinudno ostvarenje potraživanja

 • vrste isprava za pokretanje izvršnog postupka
 • uloga suda i javnih izvršitelja u izvršnom postupku
 • procesni položaj i obaveze izvršnog poverioca
 • značaj imovine izvršnog dužnika
 • analiza predmeta i sredstava izvršenja
 • troškovi izvršenja – sudske takse i tarife javnih izvršitelja
-->

Prijava

Kako biste se prijavili za okrugli sto na temu Mehanizmi naplate potraživanja, molimo Vas da nas pozovete na +381 24 553130, +381 69 5531301, ili nam se obratite putem elektronske pošte kontakt@lyceum.rs. Rado ćemo Vas uputiti u sve detalje!