Sistemski kursevi

Mehanizmi naplate potraživanja

Trajanje

Kurs traje mesec dana odnosno, sastoji se od tri nastavna dana.

Predavač

Damir Šite, javni izvršitelj

Mesto

Predavanja se odvijaju u Lyceum iuris učionici u Beogradu (Hadži Melentijeva 7) i u Subotici (Maksima gorkog 9-11)

Cena

2 499 RSD po nastavnom danu.

Opis okruglog stola

Kurs o mehanizmima obezbeđenja i naplate potraživanja [MONP] pruža konkretne odgovore na pitanja vezano za pravni okvir problematike obezbeđenja i naplate potraživanja, sa posebnim akcentom na analizu tri osnovna modela ostvarenja dospelih potraživanja (in-house naplata, agencije za naplatu potraživanja i sudska-prinudna naplata).

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen širokom spektru poslovnih ljudi, rukovodiocima malih i srednjih preduzeća, direktorima, višem i srednjem menadžmentu u sferi upravljanja finansijskim i pravnim poslovanjem privrednih subjekata, licima raspoređenim na poslovima prodaje robe sa odloženim plaćanjem, i ovome slično.