Naplata potraživanja preko izvršitelja – dve godine iskustva

Okrugli sto

Datum i vreme

Program Okruglog stola odvija se od 11 do 15 časova, 12.9.2014. na Paliću.

Mesto

Okrugli sto organizujemo na Paliću, u Maloj gostioni, kraj same obale Palićkog jezera.

Panelisti

  • 1. Damir Šite
  • 2. Jelena Stanković Miković
  • 3. Mirjana Banić
  • 4. Biljana Petrović

Cena

Okrugli sto organizujem bez kotizacije.

Opis savetovanja

Uvođenjem samostalnih izvršitelja sredinom 2012. godine, kao nove pravosudne profesije, u našem postupku izvršenja su usledile promene koje utiču kako na cenu samog postupka sa jedne, tako i na efikasnost sprovođenja prinudnog ostvarenja dospelih potraživanja sa druge strane. Protekle dve godine su pokazale u kojoj meri je profesija samostalnih izvršitelja uticala na efikasnost i stepen izvesnosti naplate potraživanja, kao i uticaj koji ona ostvaruje ili može da ostvari na urednost ispunjenja dospelih novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Kome je savetovanje namenjeno?

Okrugli sto je namenjen pravnicima u privredi, advokatima, ekonomistima i drugim zaposlenima raspoređenim na poslovima naplate dospelih a neizmirenih potraživanja privrednih subjekata (proizvodne, uslužne, trgovačke i druge delatnosti, banke, finansijske institucije, i ovome slično).

Upoznajte paneliste

„Samostalni izvršitelji se u javnosti i dalje u dobroj meri povezuju sa poslovima naplate dospelih potraživanja u sferi komunalnih i sličnih delatnosti, s obzirom na njihovu isključivu nadležnost u ovoj oblasti, međutim mora se primetiti da je njihov uticaj na prinudno ostvarenje dospelih potraživanja u komercijalnim predmetima, kao i naplati bankarskih kredita, i te kako značajan te da se njihovim delovanjem svakako može uticati na povećanje stepena likvidnosti privrednih subjekata, a time i svakako na rentabilnost privrednog sistema u celini.“

Damir Šite

Izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Subotici

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Jelena Stanković Miković

Izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Sremskoj Mitrovici

Mirjana Banić

Izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Novom Sadu

Biljana Petrović

Izvršitelj za područje Višeg i Privrednog suda u Beogradu