Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Okrugli sto

Datum i vreme

Program Okruglog stola odvija se od 11 do 15 časova, 29.1.2016. u Subotici i 12.2.2016. u Beogradu.

Panelisti

  • 1. Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije
  • 2. Tamara Trajković, sudija
  • 3. Damir Šite, javni izvršitelj

Mesto

Okrugli sto organizujemo na dve lokacije: u Subotici (Otvoreni univerzitet) i Beogradu (Hotel "Jump INN").

Cena

Kotizacija za učešće iznosi 2 500 RSD za prvog, odnosno 1 500 RSD za svakog narednog učesnika iz jedne kompanije.

Opis savetovanja

Krajem 2015. godine Narodna Skupština Republike Srbije usvojila je novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Značaj uređenja postupaka prinudnog ostvarenja, odnosno obezbeđenja potraživanja je za privredne i sve druge subjekte od naročitog značaja, imajući na umu moral plaćanja svojstven našoj društvenoj stvarnosti.

Kako je, umesto dosadašnjeg koncepta postupaka izvršenja i obezbeđenja, novim Zakonom predviđen veliki broj izmena, prvenstveno u pravnim kapacitetima strana u postupku (ponovno uvođenje žalbe), kao i okolnost da će postupke izvršenja gotovo u celosti sprovoditi javni izvršitelji, smatramo da je neophodno da se pravnici-praktičari i pre početka primene novog Zakona upoznaju sa njegovom sadržinom.

Kome je savetovanje namenjeno?

Okrugli sto „Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju“ je prvenstveno namenjen advokatima, izvršiteljima, pravnicima u komunalnim preduzećima, pravnicima u bankama, pravnicima u privredi, sudijama, sudijskim pomoćnicima izvršnih referada i drugim pravnicima-praktičarima na poslovima izvršenja

Upoznajte paneliste

„Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju pored značajnih izmena u sistemu pravnih lekova i pravnih sredstava te naglašenoj želji da izvršni postupak uredi što je moguće detaljnije, iz aspekta delovanja javnih izvršitelja, paralelno sa prenosom opšte nadležnosti za za sprovođenje izvršenja na njih, podiže i stepen kvalifikacija neophodnih za nosioce ove pravosudne profesije, naglašavajući ulogu Komore javnih izvršitelja u poslovima nadzora nad njihovim radom.“

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,06 otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Osnovnog (kasnije Višeg) i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Tamara Trajković

Sudija osnovnog suda

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete.

Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Mesta održavanja

Subotica
petak, 29. januar 2016

Otvoreni univerzitet, I sprat (Trg cara Jovana Nenada 15)
Pogledajte fotografije na Facebooku!

Beograd
petak, 12. februar 2016

Hotel „Jump INN“ (Koče Popovića 2a)
Pogledajte fotografije na Facebooku!

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Okruglom stolu iznosi 2 500 dinara za prvog, odnosno 1 500 dinara za drugog i svakog narednog učesnika iz jednog privrednog subjekta. Molimo Vas da u cilju optimizacije svakog od Okruglih stolova svoje učešće prijavite u što skorijem roku.