Okrugli sto

Novine u izvršnom postupku

Datum i vreme

Okrugli sto se održava u četvrtak, 24. oktobra 2019. godine, od 11 do 15 časova.

Panelisti

  • 1. Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
  • 2. Aleksandra Trešnjev, Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije
  • 3. Dr Mihajlo Živković, konsultant

Mesto

Okrugli sto organizujemo u roof top sali Hotela „88 Rooms“ (Takovska 49, Beograd)

Parking

Parking garaža nalazi se kod Botaničke bašte (Vojvode Dobrnjca 10). Za započeti čas za putnička vozila cena iznosi 60 dinara.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na savetovanju iznosi 8 490 dinara, odnosno 5 990 dinara za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 14. oktobra, cena kotizacije iznosi 6.990 dinara odnosno 4.990 dinara za svakog narednog učesnika iz kompanije.

Opis Okruglog stola

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (Službeni glasnik R.Srbije br. 54/19 ) stupio je na snagu 3.8.2019. godine, a primenjivaće se od 1.1.2020. godine.

Zakon unosi više novina u izvršni postupak: proširuje ovlašćenja javnih izvršitelja, drugačije uređuje postupak izvršenja na osnovu verodostojne isprave kao i troškove izvršnog postupka, pojačava zaštitu izvršnog dužnika kroz načelo srazmernosti i ograničenja izvršenja, uvodi elektronsko javno nadmetanje za prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari, predviđa postupak dobrovoljnog namirenja potraživanja, omogućava rasterećenje sudova od starih predmeta i dr. Okrugli sto je prilika da se zainteresovani polaznici blagovremeno pripreme za primenu zakona.

Kome je namenjen Okrugli sto?

Okrugli sto je namenjen javnim izvršiteljima; advokatima sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima; pravnicima-praktičarima u bankarskom sektoru; pravnicima u privredi; višem menadžmentu banaka i drugih privrednih subjekata.

Upoznajte paneliste

Mladen Nikolić

Sudija Privrednog apelacionog suda

Rođen 1959. godine u Zenici; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1983. godine. Radio je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu od 1987. do 1992. godine; od 1992. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 2004. godine sudija u Trgovinskom sudu u Beogradu. Bio je član prvog sastava Visokog saveta sudstva od aprila 2009. do aprila 2011. godine. Sada radi kao sudija Privrednog apelacionog suda. Koautor je komentara Zakona o izvršnom postupku ( Sl. glasnik R.Srbije br. 125/04 ), Zakona o izvršenju i obezbeđenju ( Sl. glasnik R.Srbije br. 31/11.... ) i Zakona o izvršenju i obezbeđenju ( Sl. glasnik R.Srbije br. 106/15.. ).

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Dr Mihajlo Živković

Konsultant

Pravnik-praktičar od 2005. godine. Od 2013. do 2018. godine bio je menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Société Générale banci. Pre toga je radio u Raiffeisen banci gotovo četiri godine, pre kojih je radio kao advokat. Položio je pravosudni ispit i ispit za stečajen upravnike. Doktorirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti građanskog prava. Učestvovao je u procesima izmene legislative kao predstavnik FIC i NALED-a. Autor je nekoliko članaka u pravnim časopisima, kao i član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Trenutno radi kao konsultant.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na savetovanju iznosi 8 490 dinara, odnosno 5 990 dinara za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 14. oktobra, cena kotizacije iznosi 6.990 dinara odnosno 4.990 dinara za svakog narednog učesnika iz kompanije.

Učesnici Okruglog stola u okviru kotizacije dobijaju „Zakon o izvršenju i obezbeđenju (prečišćen tekst - 2019)“ i prezentaciju u štampanom obliku. Učesnici takođe dobijaju i potvrdu o učešću na okruglom stolu.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

6 990 RSD

1 × 6 990 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs