Sistemski kursevi

Obuka za pomoćnike izvršitelja

Sistemski kurs o izvršnom postupku namenjen pomoćnicima izvršitelja

Trajanje

Kurs traje četiri nastavna dana, dok se svaki od modula organizuje od 16 do 19 časova.

Predavači

Mesto

Predavanja se odvijaju u Lyceum iuris učionici u Subotici (Maksima Gorkog 9-11) i Beogradu (Hadži Melentijeva 7).

Cena

4 500 RSD po nastavnom danu.

Opis kursa

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) polaznicima pruža mogućnnost da usvoje sistemska znanja o postupku izvršenja, njegovim karakteristikama, osnovnim pravnim lekovima i sredsvima, ulozi suda odnosno javnog izvršitelja, te sredstvima izvršenja, dok se praktična nastava bazira na konkretne izvršne radnje koje pomoćnici izvršitelja po pravilu obavljaju van kancelarije (popis i procena, ispražnjenje i predaja u posed nepokretnosti, terenska provera, i sl).

Kome je kurs namenjen?

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) je namenjena kako pojedincima već angažovanim u javnoizvršiteljskim kancelarijama, ona svakako može biti interesantna i sudskim izvršiteljima, licima koja su na određeni način u čestom dodiru sa postupkom izvršenja ili konkretnim izvršnim radnjama u drugim postupcima namenjenim prinudnom ostvarenju potraživanja, advokatskim pripravnicima, mladim pravnicima, ali i studentima prava ukoliko im je želja da se podrobnije upoznaju sa postupkom izvršenja i samim izvršnim radnjama.

Sadržaj kursa

Obuka za pomoćnike izvršitelja (OPI) se sastoji iz četiri odvojena modula. Svaki od modula se predaje u toku jednog nastavnog dana u uobičajenom trajanju od 9 do 17 časova (sa prigodnim pauzama). Spisak modula:

  • Modul 1 – određenje izvršenja
  • Modul 2 – sredstva izvršenja
  • Modul 3 – jabni izvršitelji
  • Modul 4 – PPP praksa (popis, procena i prodaja pokretnih stvari)

Prijavite se

Podaci o kursu

Obuka za pomoćnike izvršitelja

Dodaj učesnika

10 000 RSD

1 × 10 000 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.