Podnošenje predloga za izvršenje – komunalne i slične usluge

Okrugli sto

Datum i vreme

Program Okruglog stola odvija se od 11 do 15 časova, u petak, 30.1.2015. na Paliću.

Panelisti

  • 1. Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja Srbije
  • 2. Tamara Trajković, sudija
  • 3. Damir Šite, izvršitelj

Mesto

Okrugli sto organizujemo na Paliću, u Kongresnoj sali Male gostione.

Cena

Kotizacija za učešće iznosi 1 000 RSD za prvog, odnosno 500 RSD za svakog narednog učesnika iz jedne kompanije.

Opis savetovanja

Početkom decembra 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je prve izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 139/14 (od dana 18.12.2014), kojima je značajno izmenjen dosadašnji način podnošenja predloga za izvršenje radi naplate potraživanja nastalih na osnovu komunalnih i sličnih usluga. U toku okruglog stola panelisti će na što pristupačniji način pokušati ukazati na promene do kojih će usvojene zakonske izmene dovesti.

Kome je savetovanje namenjeno?

Okrugli sto namenjen je pravnicima i ostalim zaposlenima raspoređenim na poslovima vezanim za naplatu dospelih potraživanja kod privrednih subjekata pružalaca komunalnih i sličnih usluga, advokatima, izvršiteljima kao i svim drugim zainteresovanim učesnicima.

Upoznajte paneliste

„Iako je decembarskim intervencijama na tekstu Zakona o izvršenju i obezbeđenju došlo do promena samo u nekoliko dosadašnjih članova, izmenom člana 252 ZIO se u naš pravni život uvodi institut ravnomerne raspodele predmeta za prinudno ostvarenja potraživanja nastalih na osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga. Na ovaj način zakonodavac pokušava da utiče na način podele tzv. komunalnih predmeta među izvršiteljima, što je od naročitog značaja s obzirom na njihovu isključivu nadležnost za postupanje u prvom stepenu u ovim predmetima. Da li je ovakvim rešenjem jedna anomalija zamenjena drugom, vreme će pokazati.“

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, sa prosečnom ocenom 9,06 otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Osnovnog (kasnije Višeg) i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Tamara Trajković

Sudija osnovnog suda

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete.

Damir Šite

Izvršitelj

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.