Okrugli sto

Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu

Datum i vreme

Okrugli sto se održava u petak, 11. oktobra 2019. godine, od 11 do 14 časova.

Panelisti

  • 1. Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda
  • 2. Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica

Mesto

Okrugli sto organizujemo u konferencijskoj sali Hotela „Jump Inn“ (Koče Popovića 2a, Beograd).

Cena

6 500 RSD. Za prijave do 25. septembra 2019, cena kotizacije je 5 000 RSD.

Opis Okruglog stola

Prosvetni inspektori, na početku školske/radne godine obavljaju redovni inspekcijski nadzor ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Ove školske/radne 2019/2020. godine prosvetni inspektori će redovan inspekcijski nadzor vršiti primenom kontrolnih listi, kojima se procenjuje stepen rizika i meri nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa zakonom i drugim propisima.

U okviru ovog predavanja biće ukazano na specifičnosti koje se javljaju u praksi na početku školske/radne godine, a vezane su za:

  • ispunjenost uslova za obavljanje delatnosti ustanove;
  • formiranje odeljenja u osnovnoj i srednjоj školi;
  • organe ustanove (direktor, školski odbor, savet roditelja);
  • vođenje evidencije u elektronskoj formi;
  • ocenjivanje u osnovnoj školi (novine);
  • radno-pravni status zaposlenih
  • vaspitno - disciplinski postupak
  • izbor direktora škole

Upoznajte paneliste

Biljana Antić Nikolić

Prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole u Subotici

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao „Lyceum iuris“ iz Subotice.

Kome je Okrugli sto namenjen?

Okrugli sto je prvenstveno namenjen direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu napominjući da će kroz pitanja i odgovore a kasnije i otvorenu diskusiju, učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Kotizacija

Kotizacija za učešće na Okruglom stolu iznosi 6.500,00 dinara, a sa popustom za ranu uplatu do 25.09.2019. godine iznosi 5.000,00 dinara.

Učesnici Okruglog stola u okviru kotizacije dobijaju priručnik „Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih pravnih akata“- predgovor i obrasci: Marijana Krnić i primer ugovora o radu sa direktorom škole. Učesnici takođe dobijaju i potvrdu o učešću na okruglom stolu.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

6 500 RSD

1 × 6 500 RSD

Lyceum Iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.