Sistemski kursevi

Radni odnosi za nepravnike

Sistemski kurs o radnim odnosima namenjen licima bez formalnog pravničkog obrazovanja

Trajanje

Kurs se sastoji se od četiri intenzivna nastavna dana (od 11 do 16 časova).

Predavač

Tamara Trajković, šef Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete

Mesto

Predavanja se održavaju u Beogradu i lokacijama u dogovoru sa polaznicima.

Cena

Cena pojedinačnog nastavnog dana iznosi 7 499 RSD.

Opis kursa

Radni odnosi za nepravnike (RONP) je kurs koji će, pored neophodne teorijske obrade radnog prava i njegovih osnovnih celina, sa naročitim osvrtom na razumevanje njegovih izvora, polaznicima pružiti priliku za praktičnu primenu usvojenog, samostalnu izradu većeg broja osnovnih pravnih akata iz sfere radnog prava, a po mogućnosti i konkretan praktičan rad.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvaru susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.

Upoznajte predavača

„Radni odnosi za nepravnike je jedan od kraćih Lyceum Iuris profesionalnih kurseva kojim se pokušava popuniti praznina nastala nestankom ranijih kadrovika kao naročitih stručnjaka na nivou referenata, kojima su u nekadišnjim radnim organizacijama bili povereni konkretni operativni poslovi formalnog uređenja radno-pravnih odnosa.“

Tamara Trajković

Šef Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete.

Sadržaj kursa

Program kursa „Radni odnosi za nepravnike“ objavićemo naknadno.

  • Nastavni dan 1: Izvori radnog prava
  • Nastavni dan 2: Radni odnos i njegovo zasnivanje
  • Nastavni dan 3: Promene u toku radnog odnosa
  • Nastavni dan 4: Prestanak radnog odnosa

Prijavite se

Podaci o kursu

Radni odnosi za nepravnike

Odaberite mesto gde želite da pohađate gore navedeni kurs.
Dodaj učesnika

7 490 RSD

1 × 7 490 RSD

Lyceum Iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.