Radni odnosi za nepravnike

Sistemski kurs o radnim odnosima namenjen licima bez formalnog pravničkog obrazovanja

Trajanje

Kurs se sastoji se od četiri intenzivna nastavna dana.

Predavač

Dr Mario Reljanović

Mesto

Predavanja se održavaju u Beogradu i lokacijama u dogovoru sa polaznicima.

Cena

Cena pojedinačnog nastavnog dana iznosi 7 499 RSD.

Opis kursa

Radni odnosi za nepravnike (RONP) je kurs koji će, pored neophodne teorijske obrade radnog prava i njegovih osnovnih celina, sa naročitim osvrtom na razumevanje njegovih izvora, polaznicima pružiti priliku za praktičnu primenu usvojenog, samostalnu izradu većeg broja osnovnih pravnih akata iz sfere radnog prava, a po mogućnosti i konkretan praktičan rad.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvaru susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.

Upoznajte predavača

„Radni odnosi za nepravnike je jedan od kraćih Lyceum Iuris profesionalnih kurseva kojim se pokušava popuniti praznina nastala nestankom ranijih kadrovika kao naročitih stručnjaka na nivou referenata, kojima su u nekadišnjim radnim organizacijama bili povereni konkretni operativni poslovi formalnog uređenja radno-pravnih odnosa.“

Dr Mario Reljanović

Do jula 2018. bio vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Radno pravo, Međunarodno krivično pravo, Pravna informatika i Human Rights and Human Security; sekretar Pravne klinike za radno pravo. Naučni saradnik je na Institutu za uporedno pravo a bio je i menadžer velikog broja projekata u Centru za unapređivanje pravnih studija. Doktorirao je na temi: Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju kao međunarodno ljudsko pravo, dok je master temu posvetio Međunarodnoj saradnji na suzbijanju terorizma.