Okrugli sto

Radnopravni izazovi za poslodavce - Privredna komora Beograda

Datum i vreme

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 29. novembra 2018. godine od 11:00 do 13:30.

Panelisti

  • 1. Tanja Marković, advokat
  • 2. Dr Mario Reljanović

Mesto

Okrugli sto će se održati u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalna privredna komora Beograd, Kneza Miloša 12, Beograd.

Cena

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis okruglog stola

Zakonodavac nameće poslodavcima različite obaveze koje pretpostavljaju poznavanje pravnog sistema u celini. Zakon o radu je u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Upoznajte se sa tumačenjima i praksom primene osnovnih radnopravnih instituta i postavite pitanja o nedoumicama koje imate u vezi radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, kako biste ispunili obaveze prema državi i zaposlenima uz veću efikasnost i pravnu sigurnost.

Upoznajte paneliste

Tanja Marković

Advokat

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, dobila i master diplomu iz međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Sapienza, Rim, 2014 . Član je advokatske komore Beograda. Samostalni advokat, a u radu se najviše susreće sa radnim, privrednim i međunarodnim privatnim pravom. Lokalni konsultant za međunarodnu organizaciju “Lekari sveta” (poresko pravo, radno pravo). Konsultant Saveza samostavnih sindikata Beograda. Saradnik na klinici za radno pravo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Saradnik italijanske advokatske kancelarije Marco Tavernese.

Dr Mario Reljanović

Do jula 2018. bio vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Radno pravo, Međunarodno krivično pravo, Pravna informatika i Human Rights and Human Security; sekretar Pravne klinike za radno pravo. Naučni saradnik je na Institutu za uporedno pravo a bio je i menadžer velikog broja projekata u Centru za unapređivanje pravnih studija. Doktorirao je na temi: Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju kao međunarodno ljudsko pravo, dok je master temu posvetio Međunarodnoj saradnji na suzbijanju terorizma.

Kome je Okrugli sto namenjen?

Skup je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvaru susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.