Okrugli sto

Radnopravni izazovi za poslodavce - Privredna komora Valjeva

Datum i vreme

Petak, 6. decembar 2019. godine od 11 do 13.30 časova.

Panelista

  • Sandra Tanasković Savić, advokat

Mesto

Okrugli sto će se održati u prostorijama Regionalne privredne komore Kolubarskog i Mačvanskog upravnog okruga - RPK Valjevo.

Cena

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis okruglog stola

Zakonodavac nameće poslodavcima različite obaveze koje pretpostavljaju poznavanje pravnog sistema u celini. Zakon o radu je u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Upoznajte se sa tumačenjima i praksom primene osnovnih radnopravnih instituta i postavite pitanja o nedoumicama koje imate u vezi radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, kako biste ispunili obaveze prema državi i zaposlenima uz veću efikasnost i pravnu sigurnost.

Upoznajte panelistu

Sandra Tanasković Savić

Advokat

Rođena je 21.08.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odmah potom započela sa radom kao advokatski pripravnik. Završila je 2015. godine master studije na imovinsko-pravnom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iste godine je položila Pravosudni ispit u Beogradu i upisala se u Advokatski imenik Advokatske komore Beograda. Od tada neprekidno radi kao advokat.

Kome je Okrugli sto namenjen?

Skup je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvaru susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

Besplatno

1 × Besplatno

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.