Okrugli sto

Sporna pitanja u realizaciji hipoteke

Datum i vreme

Okrugli sto će se održati u četvrtak, 25. aprila 2019. godine od 11 do 13:30.

Panelisti

  • Tamara Trajković, sudija osnovnog suda
  • Sandra Tanasković Savić, advokat
  • Damir Šite, javni izvršitelj

Mesto

Okrugli sto će se održati u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalna privredna komora Beograd, Kneza Miloša 12, Beograd.

Cena

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis okruglog stola

Za hipoteku se sa pravom može reći da predstavlja osnovni instrument obezbeđenja svih značajnih kreditnih aktivnosti, bilo iz ugla pojedinaca ili privrednih subjekata, čineći je tako nezaobilaznim činiocem prilikom prikupljanja slobodnih novčanih sredstava od banaka i ostalih finansijskih organizacija.

Posebna pažnja će biti posvećena spornim pitanjima koja se mogu javiti u realizaciji hipoteke, te će naši panelisti izneti neka od mogućih rešenja.

Upoznajte paneliste

Tamara Trajković

Sudija osnovnog suda

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum Iuris Katedre za pravne predmete.

Sandra Tanasković Savić

Advokat

Rođena je 21.08.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odmah potom započela sa radom kao advokatski pripravnik. Završila je 2015. godine master studije na imovinsko-pravnom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iste godine je položila Pravosudni ispit u Beogradu i upisala se u Advokatski imenik Advokatske komore Beograda. Od tada neprekidno radi kao advokat.

Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine, Damir Šite je svoju poslovnu karijeru započeo kao pravnik u privredi, da bi 31. maja 2012. godine, zajedno sa trideset osam kolega, bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji, kada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Od početka svoje radne karijere Damir se intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, bilo putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa, bilo u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Kome je Okrugli sto namenjen?

Svim učesnicima u postupku uspostavljanja i realizacije hipoteke.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

Besplatno

1 × Besplatno

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.