Istrajnost

pogonsko gorivo napretka

Kursevi

Kolokvijum koji ocenjuje tržište ne vredi prepisivati.

Uvidevši da se značajan broj privrednih subjekata suočava sa sistemskim izazovima u svom radu, u saradnji sa renomiranim stručnjacima, pripremili smo određeni broj kurseva namenjenih zaposlenima na ključnim pozicijama domaćih preduzeća.

Naša je iskrena namera da u saradnji sa našim polaznicima blagovremeno otkrijemo što više otvorenih pitanja i da za njih ponudimo adekvatne odgovore u vidu unapred pripremljenih obuka. Svaka od naših obuka je podložna stalnim adaptacijama i izmenama imanentnim poslovnoj sferi koju tretira.

Kursevi

Zajedno sa našim stručnim saradnicima razvili smo kurseve iz sledećih oblasti:

  • pravo
  • menadžment
  • informacione tehnologije

Radni odnosi za nepravnike

Kurs o najznačajnijim temama iz oblasti radnih odnosa namenjen licima bez formalnog pravničkog obrazovanja

Cena pojedinačnog nastavnog dana iznosi 7 499 RSD.

#radnoPravo

Mehanizmi obezbeđenja i naplate potraživanja

Sistemska obuka o karakteristikama mogućih vidova naplate dospelih i obezbeđenja budućih potraživanja.

Cena pojedinačnog nastavnog dana iznosi 2 499 RSD.

#menadžmentPotraživanja

Obuka za pomoćnike izvršitelja

Kurs namenjen usvajanju znanja i veština neophodnih za uspešan rad na poslovima pomoćnika javnog izvršitelja.

Cena pojedinačnog nastavnog dana iznosi 4 500 RSD.

#izvršnoPravo

Word i Excel za advokate — u pripremi

Obuka usmerena ka razvoju računarske pismenosti specifične za rad pravnika praktičara.

#itPravnik

Početna stranica

Karijera: dugoročni projekat upornih

Professional English

Horizonti: vidici bez granica