Online učenje

Nakon uspešno završenog prvog online predavanja na temu „Unilateralni i bilateralni ugovori common law prava“, koje smo održali 30. aprila, u planu je sledeće predavanje u online formi. Kako se kao drugoplasirana tema u našem prošlonedeljnom glasanju na društvenim mrežama našla tema Izvori engleskog prava, upravo ona će biti tema našeg sledećeg predavanja koje je rezervisano za 14. maj, četvrtak, od 18.30 – 19.30.

U ulozi predavača, i ovaj put će biti Damir Šite. Šef Lyceum iuris katedre za Professional English, 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara. 2017. godine stiče Cambridge International Legal English Certificate sa najvišom odlikom. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija) završio je specijalističke studije English Law and Legal Methods. Autor je knjige Izvori engleskog prava, kao i više članaka iz oblasti angloameričkog prava.