Novosti

budite u toku

Održano predavanje "Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu"

U četvrtak, 05.09.2019. godine, u Kuli, održano je predavanje na temu “Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudske prava u Strazburu” u organizaciji Lyceum iuris-a. Predavač je bila Tamara Trajković, sudija Višeg suda u Subotici. Učesnici jučerašnjeg skupa bavili su se praksom Evropskog suda za ljudska prava sa posebnim...

Kula, 5. septembar 2019.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - prečišćen tekst

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Naša izdavačka kuća “Lyceum iuris” je pokrenula ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove...

Subotica, 26. avgust 2019.

Okrugli sto: „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu“

Lyceum iuris i ove godine organizuje okrugli sto o prosvetnim propisima na temu „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu“. Prosvetni inspektori, na početku školske/radne godine obavljaju redovni inspekcijski nadzor ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg...

Beograd, 21. avgust 2019.

Izdavaštvo

Nasleđe: zapisano o(p)staje

Kontakt

Komunikacija: dvosmerna ulica