Lyceum iuris

Naše prvo Online predavanje

U cilju zaštite zdravlja i života ljudi, a shodno trenutnoj situaciji, odlučili smo da za sve zainteresovane organizujemo naš prvi Legal English čas u online formatu.
Professional English

Lyceum ponovo online 14. maja

Nakon uspešno završenog prvog online predavanja na temu „Unilateralni i bilateralni ugovori common law prava“, koje smo održali 30. aprila, u planu je sledeće predavanje u online formi.
Lyceum iuris

Online aktivnosti tokom vanrednog stanja

U želji da nastavimo komunikaciju sa svim našim aktivnim i budućim polaznicima naših kurseva, tokom vanrednog stanja smo za vas kreirali mnoštvo online sadržaja koji su svima na raspolaganju kako p
Professional English

Proširujemo paletu kurseva za pravnike

Uskoro u našoj učionici na Vračaru, kreće novi kurs engleskog jezika za pravnike. Kako je praksa pokazala, javila se potreba za još jednim kursom.
Izdavaštvo

„U Ime naroda” prešao granice!

Promocija zbirke tekstova „U ime naroda“ – zapisi sa bloga sudije Majića, autora Miodraga Majića, održana je prvi put van obrisa naše zemlje, u četvrtak, 27. februara.