Okrugli sto o izvršenju

U punoj sali hotela "88 rooms" u Beogradu, koliko to covid mere dozvoljavaju, u sredu 27. oktobra održan je naš Tradicionalni okrugli sto o izvršenju posle više od godinu dana pauze.

Panelisti na Oktobarskom okruglom stolu ove godine bili su: Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, prof. dr Nikola Bodiroga, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu i Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu.

Teme koje su panelisti odabrali za ovaj susret, bile su: Prenos potraživanja izvršnog dužnika da mu se predaju ili isporuče pokretne stvari ili preda nepokretnost; Odnos suda i javnog izvršitelja u svetlu izmena Zakona o izvršenju i obezbeđenju; Izvršenje na nepokretnosti u vanknjižnoj svojini izvršnog dužnika.

Ni ovoga puta nisu izostala zanimljiva pitanja naših aktivnih učesnika, na koja su panelisti kao i ostale kolege učesnici, pružili objašnjenja iz svoje tačke gledišta. 

Uz želju da će se stvoriti uslovi da se češće okupljamo uživo u narednom periodu, polako završavamo ovu godinu i uveliko pravimo planove za sledeću.