Online učenje

Dr Mihajlo Živković, član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, održao je 3. novembra online obuku na temu „Izvršenje na nepokretnostima sa posebnim osvrtom na e-prodaju“. Koje izmene donosi e-prodaja, sa kojim problemima su se izvršitelji do sada susretali kada je u pitanju izvršenje na nepokretnostima, javno nadmetanje, zajednička prodaja nepokretnosti, bile su samo neke od tema koje su bile predmet ove online obuke.  Odgovarajući na pitanja učesnika, dr Mihajlo Živković je drugi segment predavanja posvetio rešavanju konkretnih problema sa kojima se učesnici susreću u praksi.

Polaznici ove obuke bili su izvršitelji iz Čačka, Subotice, Rume, Novog Sada, Beograda, Užica, Kragujevca, Leskovca, Sremske Mitrovice, Jagodine, Valjeva i Prijepolja.