Marijana Krnić

U utorak, 18. oktobra 2022. godine, održano je online savetovanje "Početak školske godine - pitanja i nedoumice". Učesnici ovog savetovanja bili su sekretari i direktori osnovnih i srednjih škola. U toku višečasovnog seminara, prisutni su postavljali pitanja u vezi nedoumica i problema sa kojima se susreću u praksi. 

Predavač na ovom savetovanju bila je Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici, naš stalni saradnik za prosvetne propise.