Marijana Krnić

U nešto izmenjenom formatu od onog na koji smo navikli, i ove godine Lyceum iuris je okupio sekretare osnovnih i srednjih škola u okviru tradicionalnog događaja koji organizujemo u oktobru mesecu. Ovaj put, putem online platforme, učesnici iz Beograda, Novog Sada, Boljevaca, Mladenovca, Subotice, imali su priliku da slušaju predavanje koje je održala Marijana Krnić, sekretar Muzičke škole, dugogodišnji saradnik Lyceum iuris-a i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine.

„Da li će Zakon o osnovama sistema regulisati ono što reguliše Zakon o opštem upravnom postupku? Koji je rok za raspisivanje konkursa za izbor direktora nakon imenovanja VD direktora? U školi je upražnjeno radno mesto na neodređeno vreme, da li je škola u obavezi da kontaktira lica koja se nalaze na listi viškova ili samo ima obavezu da preko JISP oglasi slobodno radno mesto?“, samo su neka od mnogobrojnih pitanja koje su učesnici postavljali na ovom događaju, nakon uvodnog predavanja koje je održao predavač.