Jump Inn

Lyceum iuris i ove godine organizuje okrugli sto o prosvetnim propisima na temu „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu“.

Prosvetni inspektori, na početku školske/radne godine obavljaju redovni inspekcijski nadzor ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja.

Ove školske/radne 2019/2020. godine prosvetni inspektori će redovan inspekcijski nadzor vršiti primenom kontrolnih listi, kojima se procenjuje stepen rizika i meri nivo usklađenosti poslovanja i postupanja nadziranih subjekata sa zakonom i drugim propisima.

I ove godine direktori i sekretari prosvetnih ustanova će imati priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu napominjući da će kroz pitanja i odgovore a kasnije i otvorenu diskusiju, učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice.

Predavači:

Okrugli sto će se održati u hotelu Jump Inn, u Beogradu, u petak, 11.10.2019. sa početkom u 11h.

Pogledajte na sledećem linku kako je bilo prošle godine.