Mobilni telefon

U želji da nastavimo komunikaciju sa svim našim aktivnim i budućim polaznicima naših kurseva, tokom vanrednog stanja smo za vas kreirali mnoštvo online sadržaja koji su svima na raspolaganju kako putem društvenih mreža tako i na našem sajtu - ovde. Kratki testovi iz različitih oblasti, stručni tekstovi i po jedan nedeljni test iz engleskog jezika za pravnike, čine online sadržaj koji će vam biti na raspolaganju. Pozivamo vas da nas pratite i na društvenim mrežama - Instagram, Facebook, Twitter - gde ćemo redovno objavljivati nove sadržaje koji će vam pomoći da ne zaboravite stečeno i dogradite svoje znanje dok se ne vratimo u naše učionice i nastavimo sa susretima uživo.

Želimo vam svako dobro i pre svega dobro zdravlje.