Obuka za sekretare

U petak, 8. oktobra, počela je Obuka za sekretare uživo u našoj učionici na Vračaru. Na prvom od 4 susreta, polaznice su imale priliku da se upoznaju sa predavačem ali i međusobno, da razmene iskustva iz prakse, postave pitanja i dobiju odgovore na ista u vezi rešavanja konkretnih problema sa kojima se susreću u praksi. "Ko donosi Rešenja? Između koga se zaključuje ugovor? Kako izgleda ugovor o radu sa direktorom škole? Kako izgleda rešenje o premeštaju?" samo su neka od pitanja na koja smo odgovorili na prvom susretu. 
Kako je planirano da se obuka organizuje kroz četiri susreta u Beogradu, imajući u vidu da polaznici ove grupe dolaze i iz drugih gradova, sledeća grupa biće organizovana u online formi kako ne bismo uskratili mogućnost pohađanja obuke i učesnicima iz drugih delova Srbije.

Svi koji su zainteresovani da pohađaju ovu obuku, mogu da se prijave već sada za narednu grupu koja će krenuti u novembru mesecu.

Obuka obuhvata sledeće oblasti:

I USTAVNO UREĐENJE

II SISTEM DRŽAVNE UPRAVE

III. UPRAVNI POSTUPAK I UPRAVNI SPOR

IV PROPISI IZ OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA

V RADNO ZAKONODAVSTVO

VI KANCELARIJSKO POSLOVANJE


Ovom obukom Lyceum iuris je započeo novu seriju obuka koje će se petkom održavati u našoj učionici na Vračaru.