Horizonti

vidici bez ograničenja

Professional
English

Razumeti se znači graditi mostove.

Ozbiljno savremeno poslovanje se ne može zamisliti bez dobrog znanja engleskog jezika. Međutim, čak će i dobro uvežbani govornik stranog jezika u velikom broju slučajeva naići na potrebu da svoj rečnik obogati usko-stručnim terminima neophodnim za komunikaciju u poslovnom svetu.

Naša Professional English ponuda je kreirana za specifične potrebe stručnjaka u sferi prava i ekonomije. Za obe navedene nastavne oblasti u mogućnosti smo svojim polaznicima da ponudimo jedno i dvosemestralne sistemske kurseve jezika, „in-house“ treninge i „one-off“ seminare.

Legal English

U okviru našeg Legal English programa u mogućnosti smo da ponudimo kako sistemske kurseve engleskog jezika za pravnike, za sada u našim učionicama u Beogradu i Subotici, tako i jednodnevne obuke, u okviru kojih se tokom pojedinačnog seminara obradi jedna od nastavnih celina (posvećena primera radi radi radnom, pravu intelektualne svojine, kompanijskom pravu, ugovornom pravu, i ovome slično).

Pored sistemskih kurseva i jednodnevnih seminara, naročito smo ponosni na naš Legal English Intensive Day [LEID] program, namenjen privrednim subjektima kod kojih postoji naročita potreba za in-house obukom namenjenom zaposlenima na poslovima u međunarodno-pravnom okruženju. Jedinstvenost LEID programa se ogleda kako u činjenici da ga održavamo u vašim poslovnim prostorijama, tako i u pripremi nastavnog dana koji u celini odgovara vašim specifičnim potrebama.

Za više informacija o našim Legal English programima pogledajte:

Corporate English

Financial English

Naš Financial English nastavni program namenjen je poslovnim ljudima, višem menadžmentu, kao i polaznicima završnih godina osnovnih, odnosno master studija iz oblasti finansijskog poslovanja. Uslov za uspešno pohađanje nastave je solidno predznanje opšteg engleskog jezika.

U okviru našeg Financial English programa izdvajamo sistemski kurs strukovnog engleskog jezika za delatnike finansijske industrije – English for the Financial Sector (EFS) – u trajanju od šest meseci.

EFS je zasnovan na Cambridge Professional English nastavnom programu, koji se sastoji od 24 nastavne jedinice, pri čemu je polovina kursa posvećena konkretnim oblastima u okviru datog sektora – poput retail banking, investment banking, trade finance, asset management ili accounting, a druga polovina razvoju konkretnih veština neophodnih za primenu strukovnog engleskog jezika u poslovnom okruženju.

Lyceum Iuris sistemski kursevi se održavaju u večernjim terminima u našim učionicima u Beogradu (Vračar) i Subotici, dok se pojedinačni nastavni dani posvećeni određenim tematskim oblastima organizuju kako u vašim poslovnim prostorijama (kao deo in-house obuke), tako i u drugom odgovarajućem ambijentu.

Šta je aktuelno?

Stručno usavršavanje

Istrajnost: pogonsko gorivo napretka

Izdavaštvo

Nasleđe: zapisano o(p)staje