Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (Cambridge CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara, a 2014. godine, u saradnji sa Pravnim fakultetom Privredne akademije iz Novog Sada, predavao je dvosemestralni kurs engleskog jezika. 2016. godine sa najvišom odlikom stekao Cambridge International Legal English Certificate. Šef je Professional English katedre Lyceum iuris.