Prof. dr Dragoljub Popović

Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Pored bavljenja advokaturom predaje pravo ljudskih prava i uporedno ustavno pravo na univerzitetima u Srbiji i SAD (Univerzitet Union u Beogradu i Univerzitet Krejton u Omahi/Nebraska/). Bio je ambasador Srbije i Crne Gore u Švajcarskoj od 2001. do 2004, a od 2005. do 2015.g. sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Osnovne publikacije:

  • Evropski sud za ljudska prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2017, str. 211
  • Evropsko pravo ljudskih prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2016, str. 524
  • Uvod u uporedno pravo, PFUU i Službeni glasnik, peto izdanje, Beograd 2011, str. 211
  • Osnovi ustavnog prava, Dosije, Beograd 2004, str. 207
  • Stvaranje moderne države, Dosije, četvrto izdanje, Beograd 2002, str. 325