Snežana Basarić

Predsednik Udruženja sekretara osnovnih i srednjih škola

Rođena na Ubu,  gde je završila srednju i osnovnu školu. Pravni fakultet, završila je u Beogradu.

Poseduje Uverenje o položenom stručnom ispitu za nastavnika od 1997. godine i Uverenje o položenom stručnom ispitu za sekretara ustanove od 2009. godine.

Od 1990 - 1992. god.  radila u advokatskoj kancelariji, kao advokatski pripravnik; od 1992 - 2002. god. u Školi za brodarstvo brodogradnju i hidrogradnju u Beogradu, kao zamena sekretara škole i nastavnik; od 1993 - 2002. god. u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu kao nastavnik Prava i Ustava i prava građana

Od 2002. god. zaposlena u Ugostiteljsko-turističkoj školi u Beogradu sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme.

Od 2006. god. zaposlena na poslovima sekretara škole.

Kao sekretar mentor nalazi se na listi sekretara koji mogu biti mentori sekretarima pripravnicima, a koju vodi Ministarstvo prosvete nauke i tehnološkog razvoja, Školska uprava Beograd. Do sada je uspešno osposobila za rad 11 sekretara.

Predsednik je Udruženja sekretara osnovnih i srednjih škola od osnivanja 2004. godine.

Više puta je bila član radnih grupa i komisija koje je imenovao ministar prosvete pri MPNTR kao i u ZUOV i učestvovala u radu istih na izmenama i dopunama pravilnika.

Učestvovala na velikom broju stručnih usavršavanja kao učesnik ali i kao predavač.