Edukacija

Održano ekskluzivno savetovanje za pravnike

Nakon duže pauze, Lyceum iuris doo ponovo je okupio pravnike u okviru savetovanja „Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu“ na kojem je predavač bio profesor, bivši ambasa