Sandra Tanasković Savić

Advokat

Rođena je 21.08.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odmah potom započela sa radom kao advokatski pripravnik. Završila je 2015. godine master studije na imovinsko-pravnom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iste godine je položila Pravosudni ispit u Beogradu i upisala se u Advokatski imenik Advokatske komore Beograda. Od tada neprekidno radi kao advokat.