Izvršni postupak u Evropi

U oktobru 2021. iz štampe je izašlo i naše novo izdanje, pod nazivom "Izvršni postupak u Evropi", autora Šite Damira. 

Sažeta uporednopravna studija o postupku izvršenja u Evropi, iako primarno zamišljena kao priručnik namenjen polaznicima postdiplomskog studijskog programa Izvršno pravo, svojim pristupačnim jezikom i stilom pisanja omogućava i čitaocima bez posebnih predznanja da se na jednom mestu  upoznaju sa načinima na koje različiti evropski pravni sistemi uređuju ovaj neretko intrigantni postupak prinudnog ostvarenja dospelih potraživanja.
Pored podataka o konkretnim uslovima za pokretanje postupka izvršenja, organa nadležnih za njegovo određenje i sprovođenje, te modalitetima  prekograničnog izvršenja, publikacija sadrži i posebne kataloge propisa koji uređuju postupak izvršenja, kao i organa nadležnih za njegovo sprovođenje, navodeći ih na izvornom jeziku države na koju se dati podaci odnose.
Na kraju knjige, štampan je i poseban indeks od čak 49 evropskih država i jurisdikcija koji olakšava pronalaženje podataka o svakoj od njih pojedinačno.