Subotica

SAGOVORNICI

Igor Čikoš, direktor - Čikoš štampa doo

 

U oceni ugroženosti prava u gradu Subotici zaštitnik građana, u zadnjih tri do pet godina, je uvek ocenjivao da je od svih ljudskih prava najugroženije pravo na rad. 

Od zadnjih izmena i dopuna Zakona o radu iz 2014. godine, za primenu propisa imamo relativno kratak rok da bi on zaživeo i da bi sve pravno moguće situacije zakonom zaživele. Bez obzira na teoretske rasprave i praktični deo, baziramo se uglavnom na konačne odluke Apelacionih sudova. 

Za ove tri godine se još uvek nije izgradila pravna praksa i rok je kratak da bi se mogla dati konačna ocena zakonskih odredbi. 

Iz više od 170 obraćanja naših sugrađana svake godine možemo da zaključimo da poslodavci i dalje pokazuju izrazito i bahato nepoštovanje prava radnika, uručuju nezakonite otkaze, nezakonito raspoređivanje radnika računajući na strah od pokretanja sudskih postupaka i dužinu trajanja sporova.

I dalje su najugroženije trudnice koje bi trebale po novim izmenama i dopunama Zakona o radu da budu zaštićene i da ne mogu dobiti otkaz, a postoji i problem naknade za porođajno odsustvo, jer poslodavci ne uplaćuju ili nisu uplaćivali potrebne doprinose. Smatramo da čak i državni organi povređuju prava ovih radnica u slučaju kada se isplati naknada za porođajno odsustvo i to sa zakašnjenjem od dva meseca, a za to vreme je Poreska uprava obračunavala solidarni porez. Tek su prošle godine prihvatili preporuku republičkog zaštitnika građana da se ne naplaćuje solidarni porez.

Građanima možemo pomoći samo pri sastavljanju žalbi i upućivanjem, ukoliko za to postoje uslovi, na naš program besplatnog pravnog zastupanja. To je sigurno velika pomoć, jer se ljudima obezbeđuje besplatno advokat i bez troškova mogu da se bore za svoja prava. 

Imali smo i situacije da po isteku porođajnog odsustva poslodavci pronađu osnov i daju otkaz radnicama koje su se vratile sa porođajnog odsustva. 

Nedavno smo imali slučaj žene kojoj poslodavac pre par godina nije na vreme uplatio doprinose, a sada ih redovno plaća. Ona ne može da dobije naknadu za porođajno, jer on nekoliko godina, dve ili tri, duguje. Poslodavac bi sada hteo i da uplati taj dug za nju, međutim, prema instrukcijama države mora sve da plati, a radi se o dugu većem od 3.000 evra što on nije u stanju da plati. 

Inače, Kancelarija zaštitnika građana ima dobru saradnju sa Inspekcijom rada i oni postupaju po našim prijavama i tada primaju, i stranke, i pokreću postupak. Čak smo imali ne mali broj slučajeva kada smo razmenjivali savete i dobijali pomoć da bi mi mogli pomoći našim strankama.

Preduzeće „Čikoš Štampa” osnovano je juna 1990. godine, kao izdavačko, štamparsko i trgovinsko preduzeće. Samo tri godine kasnije počinje da zapošljava i vrši profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom uz dva programa prihvaćena od strane Ministarstva prosvete i Ministarstva za rad, zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. Preduzeće danas ima 52 zaposlena lica, od kojih je 30 osoba sa invaliditetom, a tri radnika su osobe sa posebnim potrebama. Preduzeće ima i stručni tim koji čine tri zaposlena lica. Oni pomažu osobama sa invaliditetom u radu, a to su sociolog, psiholog i instruktor.

Lica sa invaliditetom su u ovom preduzeću zastupljena u svim sektorima. Oni rade kao komercijalisti, administrativni radnici, predradnici dorade, ofset mašinisti, štamparski slagači, knjigovesci, kartonažeri, higijeničari i vozači.

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare. Tekst: Zlatko Marosiuk.