Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika

Posebnim kolektivnim ugovorom za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika uređuju se prava, obaveze i odgovornosti iz rada i po osnovu rada zaposlenih u osnovnim školama, srednjim školama i domovima učenika kojima se sredstva za plate obezbeđuju u budžetu Republike Srbije, postupak izmene i dopune Ugovora, kao i međusobni odnosi učesnika Ugovora.

Zaposleni u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika ubuduće će imati pravo na jubilarnu nagradu i za 40 godina radnog staža, a ona će iznositi dve i po prosečne republičke zarade, predviđeno je izmenama u dopunama Posebnog kolektivnog ugovora (PKU) koje su stupile na snagu u novembru 2022. Ovo pravo je novina, s obzirom na to da su se jubilarne nagrade do sada isplaćivale za 10, 20, 30 i 35 godina staža. 

Izmenama kolektivnog ugovora je preciznije regulisano i preuzimanje tehnoloških viškova. Zaposleni se prvo preuzima iz ustanove, ako postoje poslovi na koje se može rasporediti, zatim sa teritorije opštine, grada, nadležne školske uprave i drugih školskih uprava. 

U kolektivnom ugovoru je dopunjena i odredba koja uređuje prekovremeni rad, pa je sada propisano da zaposleni obavlja prekovremeni rad i u slučaju završnog ispita i opšte, stručne i umetničke mature. 

U novom PKU je dodat stav kojim je propisano da ustanove moraju uskladiti rešenja o korišćenju godišnjih odmora, ukoliko zaposleni radi u dve ili više škola, što znači da će odmor koristiti istovremenu u svakoj ustanovi. 

Dodat je i novi osnov za plaćeno odsustvo zaposlenih, koji će kod prvog polaska deteta u predškolsku ustanovu i polaska u prvi razred imati plaćena slobodna dva radna dana.

Takođe, „Ako na istoj relaciji prevoz obavlja više prevoznika ili na konkretnoj relaciji nema organizovanog javnog prevoza, pri utvrđivanjuu stvarnih troškova prevoza uzima se u obzir prosečna cena karata prevoznika za tu, odnosno sličnu relaciju".