Tribina

Aktuelna pitanja našeg krivičnog procesnog prava

Datum i vreme

Javno predavanje se održava u petak, 19. maja 2017. godineod 16.00 do 18.00 časova.

Predavač

Dr Miodrag Majić, sudija Apelacionog suda u Beogradu

Mesto

Tribinu organizujemo u amfiteatru Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe u Subotici (Braće Radić 38, Subotica).

Kotizacija

Učešće na tribini je u potpunosti besplatno.

Predavači

Dr Miodrag Majić

Sudija Apelacionog suda u Beogradu

Sudija Apelacionog suda u Beogradu (Krivično i Odeljenje za ratne zločine). Tokom dosadašnje karijere, bio je sudija i predsednik Prvog opštinskog suda u Beogradu, kao i tužilački saradnik i pomoćnik. Od 2009. do 2012. godine predstavlja i zastupa Republiku Srbiju pred Međunarodnim krivičnim sudom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu doktorirao i magistrirao u oblasti krivičnog prava. Autor je većeg broja knjiga i članaka iz oblasti krivičnog i međunarodnog krivičnog prava i učestvovao je u izradi značajnih zakona u krivičnopravnoj oblasti (ZKP, Zakon o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima, Zakon o oduzimanju imovine stečene krivičnim delom itd.). Dobitnik je nagrade „Vitez poziva” (2016), priznanja „Balkan Heroes” (2018), nagrade „Verica Barać” (2019) i nagrade „Doprinos godine Evropi” (2019). Autor je knjige U ime naroda čiji je izdavač Lyceum iuris doo.
 

Prijava

Prijava