Okrugli sto

Izvršni postupak — praktična pitanja

Datum i vreme

Okrugli sto se održava u petak, 26. oktobra 2018. godine, od 14.00 časova do 18.00 časova.

Predavači
  1. Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda
  2. Marc Schmitz, predsednik Međunarodne unije izvršitelja (UIHJ)
  3. Aleksandra Trešnjev, Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije
Mesto

Međunarodni okrugli sto organizujemo u roof top sali Hotela „88 Rooms“ (Takovska 49, Beograd).

Parking

Parking garaža nalazi se kod Botaničke bašte (Vojvode Dobrnjca 10). Za započeti čas za putnička vozila cena iznosi 60 dinara.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na međunarodnom okruglom stolu iznosi 7 990 RSD, odnosno 5 550 RSD za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 17. oktobra, cena kotizacije iznosi 6 550 RSD odnosno 4 550 RSD za svakog narednog učesnika iz kompanije.

Opis događaja

Advokati, javni izvršitelji i pravnici zaposleni u privrednim subjektima sa velikim brojem izvršnih predmeta ponovo se nalaze pred izazovima novog prekrajanja ZIO-a.

Koji su to problem u primeni ovog Zakona a koji izazovi u svetlu najavljenih izmena i dopuna ZIO-a, biće pitanja na koja ćemo odgovoriti na ovom okruglom stolu.

I ovaj put, odlučili smo da odgovore potražimo i od eksperta iz Evrope, te će prisutni imati priliku da se upoznaju i sa iskustvom i problemima samostalnih izvršitelja u svetu.

Predavači

Mladen Nikolić

Sudija Privrednog apelacionog suda

Rođen 1959. godine u Zenici; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1983. godine. Radio je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu od 1987. do 1992. godine; od 1992. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 2004. godine sudija u Trgovinskom sudu u Beogradu. Bio je član prvog sastava Visokog saveta sudstva od aprila 2009. do aprila 2011. godine. Sada radi kao sudija Privrednog apelacionog suda.

Marc Schmitz

Predsednik Međunarodne unije izvršitelja (UIHJ)

Nakon što je diplomirao na najvećem i najstarijem univerzitetu u Belgiji, Katoličkom univerzitetu Leven, Marc Schmitz je avgusta 1996. godine imenovan za izvršitelja za područje istočne Belgije, sa sedištem u gradu Sen Vit, na krajnjem istoku pokrajine Lijež. Jedan je od osnivača ortačkog društva izvršitelja Recolex. Od 2012. godine član je Upravnog odbora Međunarodne unije izvršitelja (UIHJ), globalne organizacije izvršitelja sa preko 90 članica. Na redovnog Kongresu Međunarodne unije izvršitelja (UIHJ), održanom maja 2018. godine u Bangkoku, Kraljevina Tajland, izabran je za predsednika te strukovne organizacije. Govori sedam jezika.

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Reč predavača

Dobro organizovano društvo zahteva nezavisno, nepristrasno i efikasno sudstvo. Mi, kao izvršitelji, imajući na umu naše iskustvo, u ovome imamo značajnu, gotovo centralnu, ulogu. Kao pravosudna profesija moramo biti svesni svoje odgovornosti prema dužniku, prema poveriocu, ali i prema društvu. Na nama je velika odgovornost, ali je to u isto vreme i veliki izazov. U tom smislu, radujem se susretu sa svojim srpskim kolegama prilici da razgovaramo i razmenimo iskustva.

Ostalo

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na okruglom stolu iznosi 7 990 dinara, odnosno 5 550 dinara za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 17. oktobra, cena kotizacije iznosi 6 550 dinara odnosno 4 550 dinara za svakog narednog učesnika iz kompanije.

U cenu kotizacije uključen je: celodnevni program okrulog stola na temu dosadašnjeg iskustva u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, savetodavna podrška panelista, radni materijal u štampanom obliku; kafe-pauza i pauza za ketering, sertifikat o prisustvu na okruglom stolu, prijatan ambijent konferencijske sale hotela „88 Rooms“, simultani prevod tokom trajanja okrulog stola.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen javnim izvršiteljima; advokatima sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima; pravnicima-praktičarima u bankarskom sektoru; pravnicima u privredi; višem menadžmentu banaka i drugih privrednih subjekata.

Prijava

Prijava