Okrugli sto

Naplata potraživanja preko izvršitelja – dve godine iskustva

Datum i vreme

Program okruglog stola odvija se od 11.00 do 15.00 časova, 12. septembra 2014. godine.

Mesto

Okrugli sto organizujemo na Paliću u Maloj gostioni, kraj same obale Palićkog jezera.

Predavači
  1. Damir Šite, javni izvršitelj
  2. Jelena Stanković Miković, javni izvršitelj
  3. Mirjana Banić, javni izvršitelj
  4. Biljana Petrović, javni izvršitelj
Kotizacija

Učešće na okruglom stolu je u potpunosti besplatno.

Opis događaja

 

Uvođenjem samostalnih izvršitelja sredinom 2012. godine, kao nove pravosudne profesije, u našem postupku izvršenja su usledile promene koje utiču kako na cenu samog postupka sa jedne, tako i na efikasnost sprovođenja prinudnog ostvarenja dospelih potraživanja sa druge strane. Protekle dve godine su pokazale u kojoj meri je profesija samostalnih izvršitelja uticala na efikasnost i stepen izvesnosti naplate potraživanja, kao i uticaj koji ona ostvaruje ili može da ostvari na urednost ispunjenja dospelih novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

Predavači

Dr Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu svoj radni vek počinje kao pravnik u privredi raspoređen na poslovima ostvarenja dospelih potraživanja od fizičkih lica i privrednih subjekata, pomerajući se od mesta pripravnika do položaja načelnika za opšte, pravne kadrovske poslove gde je nadgledao rad posebnog odeljenja za obezbeđenje i naplatu dospelih potraživanja.

2012. godine je u grupi sa 39 prvih samostalnih izvršitelja u Republici Srbiji od strane ministra pravde imenovan za područje suda u Subotici. 

U periodu od 2014. do 2018. godine bio je Poverenik za međunarodne odnose Komore javnih izvršitelja Republike Srbije.

Od 2014. do 2019. je bio generalni sekretar evropske mreže izvršitelja Connexx, a 2020. godine je izabran na mesto njenog predsednika

Od 2015. i na dalje, angažovan je kao međunarodni ekspert za izvršno pravo u okviru projekta EU.

2015. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio master rad na temu – Obezbeđenje potraživanja na nepokretnostima u vanknjižnoj svojini.

2022. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sa temom „Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika". 

Mirjana Banić

Javni izvršitelj

Biljana Petrović

Javni izvršitelj

Reč predavača

Samostalni izvršitelji se u javnosti i dalje u dobroj meri povezuju sa poslovima naplate dospelih potraživanja u sferi komunalnih i sličnih delatnosti, s obzirom na njihovu isključivu nadležnost u ovoj oblasti, međutim mora se primetiti da je njihov uticaj na prinudno ostvarenje dospelih potraživanja u komercijalnim predmetima, kao i naplati bankarskih kredita, i te kako značajan te da se njihovim delovanjem svakako može uticati na povećanje stepena likvidnosti privrednih subjekata, a time i svakako na rentabilnost privrednog sistema u celini.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen pravnicima u privredi, advokatima, ekonomistima i drugim zaposlenima raspoređenim na poslovima naplate dospelih a neizmirenih potraživanja privrednih subjekata (proizvodne, uslužne, trgovačke i druge delatnosti, banke, finansijske institucije, i ovome slično).

Prijava

Prijava