Online obuka

Obuka za rad u Jedinstvenom informacionom sistemu Informatora o radu

Datum i vreme

Događaj će se održati u utorak, 1. novembra 2022. od 11.oo do 14.00 časova.

Predavač

Marijana Krnić - diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici, naš stalni saradnik za prosvetne propise

Mesto

Predavanje će se održati online. 

Cena

Cena kotizacije iznosi 6 500 RSD.

Svi učesnici dobijaju potvrdu o učešću na događaju.

Opis događaja

Sve škole u obavezi su da objave informator o radu putem ove platforme najkasnije do 16.11.2022. godine, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kroz ovu obuku, pružamo vam mogućnost rada na platformi zajedno sa našim predavačem, Marijanom Krnić. Radi optimalnog rezultata, potrebno je da se prethodno registrujete (odnosno da se vaša škola registruje, a da vi budete označeni kao ovlašćeno lice) na sajtu Poverenik.rs. Takođe, potrebno je da imate izrađen Informator o radu u Word dokumentu i šematski prikaz organizacije rada u vašoj školi u jpg ili jpeg formatu. 

Učesnici će nekoliko dana pre obuke dobiti putem mejla, primer informatora o radu koji je naš predavač izradio u školi u kojoj radi kao i  uputstva kako da ovaj informator prilagodite svojoj školi. Takođe, u mogućnosti smo i da vam pomognemo oko izrade šematskog prikaza organizacije rada škole.

Obuka je koncipirana tako da, pošto imate ovlašćeni pristup Jedinstvenom informacionom sistemu, informator u Word-u i šematski prikaz u jpeg-u, na samoj obuci popunjavate informator na platformi, vođeni uputstvima našeg predavača. Naravno, ukoliko Vam više odgovara, možete i posmatrati obuku bez popunjavanja informatora.

Tokom obuke odgovaraćemo na praktična pitanja i nedoumice.

Predavači

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen dikretorima i sekretarima prosvetnih ustanova. 

Prijava

Prijava

  • Current Podaci o učesnicima
  • Podaci o plaćanju
  • Završeno
Indicates required field
Učesnici
0,00 RSD
Ova cena je preliminarna. Kontaktiraćemo Vas za preciznu cenu.