Online seminar

Odnos izvršnog i stečajnog postupka

Datum i vreme

Online seminar će se održati u petak, 1. oktobra 2021. godine od 11.00 do 14.00 časova.

Seminar će se održati putem platforme ClickMeeting.

Predavač

Dr Mihajlo Živković, konsultant, bio je član Radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Cena

Cena kotizacije za učešće iznosi 5 000 RSD.

Svi učesnici dobijaju potvrdu o učešću na događaju.

Opis događaja

Ovo je prvi online seminar koji smo posvetili izvršnom i stečajnom postupku objedinjeno. Ovaj seminar ima za cilj da detaljnije analizira sličnosti i razlike između ova dva postupka prinudne naplate potraživanja. Poseban akcenat ovog seminara biće postavljen na analizu iskustava iz prakse kao i na praktična pitanja učesnika ovog seminara. 

Predavači

Dr Mihajlo Živković

Konsultant

Pravnik-praktičar od 2005. godine. Do 2018. godine bio je menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Société Générale banci. Pre toga radio je u Raiffeisen banci gotovo četiri godine. Položio je pravosudni ispit i ispit za stečajne upravnike. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti građanskog prava. Učestvovao je u procesima izmene legislative kao predstavnik FIC i NALED-a. Bio je član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Trenutno radi kao konsultant.

Reč predavača

Izvršni i stečajni postupak su postupci koji među sobom imaju značajne razlike, ali sa jednom presudnom sličnošću, oba postupka su uperena na naplatu potraživanja koje poverilac, odnosno poverioci imaju prema dužniku. Fizionomija oba postupka je zaista različita, a različiti su i učesnici, tok ali i brzina sprovođenja. Ovaj seminar ima za cilj da detaljnije analizira sličnosti i razlike između ova dva postupka prinudne naplate potraživanja a posebno i da ukaže na njihov kontakt, što često rađa veoma teške pravne situacije, za koje ponekad i nema izrečnog zakonskog pravila ni u materiji koja uređuje postupak izvršenja, niti u materiji stečajnog zakonodavstva.

Poseban akcenat ovog seminara će biti postavljen na praktične situacije i analizu, sada već bogate, sudske prakse u ovoj oblasti. Biće razmotrena sva sporna pitanja iz oblasti otvaranja stečajnog postupka (ili prethodnog stečajnog postupka) u slučaju kada se protiv stečajnog dužnika vodi izvršni postupak, pravila iz člana 93. Zakona o stečaju o mogućnosti ukidanja klauzule zabrane izvršenja i dejstvu te norme na postupak izvršenja kao i pravila zakona o stečaju u pogledu reorganizacije i njihovih refleksija na postupak izvršenja.

Agenda

11:00 – 13:00
Uvodno izlaganje
13:00 – 13:15
Pauza
13:15 – 14:00
Pitanja i odgovori

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen pravnicima-praktičarima u sferi uređenja spornih dužničko-poverilačkih odnosa.

Prijava

Prijava

  • Current Podaci o učesnicima
  • Podaci o plaćanju
  • Završeno
Indicates required field
Učesnici
0,00 RSD
Ova cena je preliminarna. Kontaktiraćemo Vas za preciznu cenu.