Okrugli sto

Okrugli sto “Radnopravni izazovi za poslodavce”

Datum i vreme

Događaj će se održati 26. septembra 2019.

Panelisti

Sandra Tanasković Savić, advokat.

Prof. dr Bojan Urdarević, vanredni profesor Pravnog fakulteta u Kragujevcu.

Mesto

Okrugli sto će se održati u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalna komora Pančevo

Cena

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis događaja

"Zakonodavac nameće poslodavcima različite obaveze koje pretpostavljaju poznavanje pravnog sistema u celini. Zakon o radu je u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Upoznajte se sa tumačenjima i praksom primene osnovnih radnopravnih instituta i postavite pitanja o nedoumicama koje imate u vezi radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, kako biste ispunili obaveze prema državi i zaposlenima uz veću efikasnost i pravnu sigurnost."

Predavači

Sandra Tanasković Savić

Advokat

Rođena je 21.08.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odmah potom započela sa radom kao advokatski pripravnik. Završila je 2015. godine master studije na imovinsko-pravnom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iste godine je položila Pravosudni ispit u Beogradu i upisala se u Advokatski imenik Advokatske komore Beograda. Od tada neprekidno radi kao advokat.

Prof. dr Bojan Urdarević

Vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu

Dr Bojan Urdarević je vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Od 2004, nakon položenog diplomatsko-konzularnog ispita pri Ministarstvu spoljnih poslova Srbije i Crne Gore u saradnji sa Fakultetom za političke nauke iz Beograda, ima zvanje atašea i specijaliste za oblast međunarodnih odnosa. U martu 2009. izabran je za miritelja pri Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova. Član je uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije. Objavio je više naučnih članaka iz oblasti radnog i službeničkog prava.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Skup je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvari susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje - administrativni radnici, sekretari i sl.