Subotica

SAGOVORNICI

Robert Sabadoš, advokat - predsednik Saveza jevrejskih opština Srbije

 

S obzirom da je Subotica multikulturalna sredina, kako ocenjujete međunacionalnu toleranciju na ovom području?

- Subotica je jedno posebno mesto zbog toga što ima toliko pripadnika raznih naroda. Subotica je istovremeno i mesto gde se sučeljavaju razne kulture. Zbog toga ono što jeste važno je odgovornost onih koji vode zajednice ili grad da vode računa i o tome. Dakle, da znaju da pravo drugih zavisi od njih i to je ono što je po meni najvažnije. Da ne bude samo deklaracija, da su to „međunacionalni odnosi takvi kakvi jesu”. Nisu, uvek tu postoji lična odgovornost nekoga ko je na čelu zajednica ili grada.

Iz ugla pravnika, koliko po Vašem mišljenju ima međunacionalne tolerancije u Srbiji?

- U Srbiji ima međunacionalne tolerancije taman u tolikoj meri koliko smo upoznati sa tuđom kulturom. Dakle, upoznavanje tuđe kulture istovremeno povećava prag tolerancije ukoliko smo sposobni da prihvatimo i adaptiramo u sebi tuđe kulture, tuđe tradicije, tuđe običaje. To je prag tolerancije. Koliko toga ima u Srbiji varira od toga koliko se ljudi u svakodnevnom životu susreću sa različitima od sebe, i to različitima po shvatanjima, po ponašanju, po oblačenju, po govoru, po boji kože. Upravo u toj proporciji. Ali, tolerancije ima u Srbiji i ona zavisi od učestalosti tih kontakata.

Koji su pravni instrumenti kojima možemo uticati na smanjenje negativne tolerancije?

- Pitanje je jako dobro, međutim, za mene retorzija dolazi tek na kraju, onda kada iskoči iz reda. Dakle, onda kada je nešto u nastajanju treba intervenisati sa društvenim normama i etikom, a retorzija dolazi na samom kraju. Postoji svakako krivično-pravna odgovornost, ali ona ne rešava stvar, niti predstavlja neko merilo za očekivano ponašanje u društvu. Onda je to već kazna, a kazne svi doživljavaju kao nešto loše. Međutim, šta je to prihvatljivo ponašanje je mnogo važnije, a njega može da uredi samo društveni moral i etika. Na primer, masovni mediji strahovito mogu da utiču na to. 

Na osnovu Vašeg dosadašnjeg iskustva, koja su predviđanja za budući trend međunacionalne tolerancije u Srbiji?

- Prisustvovao sam sastanku sa ministrom državne uprave i lokalne samouprave Brankom Ružićem zajedno sa predstavnicima nacionalnih saveta sa sedištem u Subotici. Na tom sastanku se govorilo o savetima nacionalnih manjima, o tome da država normativno rešava status saveta nacionalnih manjina. To je jako bitna stvar i to je veoma bitno za postojanost svih nacija koji žive ovde. Prema rečima ministra Branka Ružića: „12 odsto populacije u Srbiji predstavljaju pripadnici drugih naroda što je veoma veliki broj”. Zato je izuzetno važno da sve u tom segmentu bude harmonično. Posebno apostrofiram izuzetno važnu ulogu nosioca svih javnih funkcija u vezi odmerenosti i u vezi toga da iza svake izgovorene reči mora da stoji promišljena i dobra misao. Jer, javna reč i reč posle utiču na to kako će biti ponašanje svih u društvu, ali i kako će biti ponašanje prema pojedincima i prema grupi. U tom smislu u našoj zemlji postoji politička zrelost.

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare. Tekst: Biljana Vučković.