Okrugli sto

Oktobarski okrugli sto o izvršenju

Datum i vreme

Okrugli sto će se održati u sredu, 27. oktobra 2021. godine, od 11.00 časova do 15.00 časova.

Panelisti

1. Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu

2. Prof. dr Nikola Bodiroga, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

3. Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na okruglom stolu iznosi 11 990 RSD, odnosno 8 990 RSD za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 15. oktobra, cena kotizacije iznosi 10 490 RSD odnosno 7 490 RSD za svakog narednog učesnika iz kompanije.

Mesto

Hotel "88 rooms"

Takovska 49, Beograd

Parking

Parking garaža nalazi se kod Botaničke bašte (Vojvode Dobrnjca 10).

Za započeti čas za putnička vozila cena iznosi 60,00 dinara, a dnevno parkiranje je 1000,00 dinara.

Opis događaja

Zakon o izvršenju i obezbeđenju je 2019. godine u dobrom delu izmenjen i dopunjen. U isto vreme, u pojedinim izvršnim postupcima se još uvek primenjuju odredbe zakona donetih 2011. i 2016. godine. U okviru ovog Okruglog stola ćemo zajednički pokušati da pronađemo celishodne odgovore na neka od otvorenih pitanja u primeni propisa koji uređuju postupak izvršenja.

Predavači

Mladen Nikolić

Sudija Privrednog apelacionog suda

Rođen 1959. godine u Zenici; Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu završio 1983. godine. Radio je kao sudijski pripravnik i stručni saradnik u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu od 1987. do 1992. godine; od 1992. godine sudija u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a od 2004. godine sudija u Trgovinskom sudu u Beogradu. Bio je član prvog sastava Visokog saveta sudstva od aprila 2009. do aprila 2011. godine. Sada radi kao sudija Privrednog apelacionog suda.

Prof. dr Nikola Bodiroga

Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nikola Bodiroga je redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu na kojem je diplomirao (2002), magistrirao (2006) i doktorirao (2009).

Stručno se usavršavao u Nemačkoj i SAD. Autor je 8 knjiga i preko 80 članaka. Učestvovao je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Bio je član Radne grupe za izradu Zakona o parničnom postupku (2011), član Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2018−2019).

Član je predsedništva Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije (2017−), član Suda časti Privredne komore Srbije (2018−), član Komisije za pravosudni ispit (2019−), član redakcije časopisa „Pravo i privreda“ (2019−).

Držao je predavanja na Pravosudnoj akademiji za sudije i javne izvršitelje.

Zoran Rogić

sudija Višeg suda u Beogradu

Rođen 13. maja 1965. godine u Bajinoj Bašti. Treću i četvrtu godinu "Pravno-birotehničke škole" završio je u Beogradu, a nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. 1994. godine, počeo je da radi kao sudijski pripravnik - volonter u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a nakon položenog pravosudnog ispita, primljen je u isti sud za stručnog saradnika, 1997. godine, a kasnije je određen za višeg stručnog saradnika, a nakon toga i za samostalnog stručnog savetnika. U julu 2000. godine, izabran je za sudiju krivičnog odeljenja, Drugog opštinskog suda u Beogradu, a od aprila 2001. godine, ponovo je raspoređenj u Četvrti opštinski sud u Beogradu, u izvršno odeljenje. U periodu od 2010. do 2013. godine, postupao je u svojstvu sudije u izvršnim predmetima Prvog osnovnog suda u Beogradu, a od 2014. godine raspoređen je za sudiju Trećeg osnovnog suda u Beogradu, u kome je postupao u predmetima redovnog I-Veća, kao i drugostepenim IPV-Većima istog suda. 2016. godine stupio je na funkciju sudije Višeg suda u Beogradu. U svojstvu predavača sa samostalnim referentima, učestvovao je na više stručnih skupova i seminara u organizaciji domaćih i stranih organizacija, na temu izvršnog postupka i izvršnog prava, a posebno u delu koji se odnosi na izvršenje na nepokretnostima i založnih prava.

Objavio je više stručnih radova iz oblasti izvršenja i obezbeđenja. Bio je član više radnih grupa određenih od strane Ministarstva pravde RS vezano za izmene i primenu zakonodavnih propisa u materiji izvršnog postupka, kao i član Komisije za polaganje ispita za izvršitelje. Trenutno je predsednik Disciplinske komisije za izvršitelje. Bio je član radnih grupa za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje počev od 01. januara 2020. godine.

Ostalo

Rane prijave

Cena kotizacije za učešće na okruglom stolu iznosi 11 990 RSD, odnosno 8 990 RSD za svakog narednog učesnika iz iste kompanije.

Za prijave do 15. oktobra, cena kotizacije iznosi 10 490 RSD odnosno 7 490 RSD za svakog narednog učesnika iz kompanije.

U cenu kotizacije uključen je: celodnevni program okrulog stola na temu dosadašnjeg iskustva u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju, radni materijal u štampanom obliku; kafe-pauza i pauza za ketering, sertifikat o prisustvu na okruglom stolu, prijatan ambijent konferencijske sale hotela „88 Rooms“, knjiga "Izvršni postupak u Evropi".

Agenda

10:30 – 11:00
Registracija učesnika
11:00 – 11:10
Pozdravna reč organizatora
11:10 – 12:30
Uvodna obraćanja panelista
12:30 – 12:45
Pauza za kafu
12:45 – 13:30
Pitanja i odgovori
13:30 – 14:00
Pauza za ručak
14:00 – 14:45
Otvorena diskusija
14:45 – 15:00
Zaključak

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen javnim izvršiteljima; advokatima sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima; pravnicima-praktičarima u bankarskom sektoru; pravnicima u privredi; višem menadžmentu banaka i drugih privrednih subjekata.

Prijava

Prijava