Online savetovanje

Procesna pitanja - izvršenje radi naplate novčanog potraživanja

Datum i vreme

Online savetovanje će se održati u četvrtak, 17. marta 2022. godine od 11.00 do 14.00 časova.

Savetovanje će se održati putem platforme ClickMeeting.

Predavač

Zoran Rogić, sudija Višeg suda u Beogradu

Cena

Cena kotizacije za učešće iznosi 6 500 RSD.

Svi učesnici dobijaju potvrdu o učešću na događaju.

Opis događaja

Tema ovog online seminara će biti izvršenje radi naplate novčanog potraživanja  sa posebnim osvrtom na najvažnije izmene po Zakonu o izmenama i dopunama ZIO iz 2019 god. i neka sporna pitanja u praksi Višeg suda u Bgd.

Tema je usklađena sa pravnilnikom o stručnom usavršavanju javnih izvršitelja (Modul 7)

Predavači

Zoran Rogić

sudija Višeg suda u Beogradu

Rođen 13. maja 1965. godine u Bajinoj Bašti. Treću i četvrtu godinu "Pravno-birotehničke škole" završio je u Beogradu, a nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. 1994. godine, počeo je da radi kao sudijski pripravnik - volonter u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a nakon položenog pravosudnog ispita, primljen je u isti sud za stručnog saradnika, 1997. godine, a kasnije je određen za višeg stručnog saradnika, a nakon toga i za samostalnog stručnog savetnika. U julu 2000. godine, izabran je za sudiju krivičnog odeljenja, Drugog opštinskog suda u Beogradu, a od aprila 2001. godine, ponovo je raspoređenj u Četvrti opštinski sud u Beogradu, u izvršno odeljenje. U periodu od 2010. do 2013. godine, postupao je u svojstvu sudije u izvršnim predmetima Prvog osnovnog suda u Beogradu, a od 2014. godine raspoređen je za sudiju Trećeg osnovnog suda u Beogradu, u kome je postupao u predmetima redovnog I-Veća, kao i drugostepenim IPV-Većima istog suda. 2016. godine stupio je na funkciju sudije Višeg suda u Beogradu. U svojstvu predavača sa samostalnim referentima, učestvovao je na više stručnih skupova i seminara u organizaciji domaćih i stranih organizacija, na temu izvršnog postupka i izvršnog prava, a posebno u delu koji se odnosi na izvršenje na nepokretnostima i založnih prava.

Objavio je više stručnih radova iz oblasti izvršenja i obezbeđenja. Bio je član više radnih grupa određenih od strane Ministarstva pravde RS vezano za izmene i primenu zakonodavnih propisa u materiji izvršnog postupka, kao i član Komisije za polaganje ispita za izvršitelje. Trenutno je predsednik Disciplinske komisije za izvršitelje. Bio je član radnih grupa za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje počev od 01. januara 2020. godine.

Agenda

11:00 – 12:30
Predavanje na temu
12:30 – 12:45
Pauza
12:45 – 13:45
Pitanja i odgovori
13:45 – 14:00
Zaključak

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen

  • javnim izvršiteljima;
  • advokatima sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima;
  • pravnicima u privredi

Prijava

Prijava

  • Current Podaci o učesnicima
  • Podaci o plaćanju
  • Završeno
Indicates required field
Učesnici
0,00 RSD
Ova cena je preliminarna. Kontaktiraćemo Vas za preciznu cenu.