Prednja korica izdanja Res iudicata

Res iudicata MMXII-MMXIII

449,00 RSD

Res iudicata je pregled prakse "Ip" veća Osnovnog i Privrednog suda u Subotici po izjavljenim pravnim lekovima i pravnim sredstvima u predmetima u kojima postupa izvršitelj i odabrane odluke Ustavnog suda Srbije koje se tiču postupka izvršenja u 2012. i 2013. godini.

“Zakonom iz 2000. učinjen je pokušaj da se postupak ubrza izmenom sistema pravnih lekova, odnosno ukidanjem žalbe kao pravnog leka i prigovora trećeg lica kao pravnog sredstva. Prva posledica ove izmene bila je neujednačena sudska praksa. Svaki prvostepeni sud gradio je sopstvenu sudsku praksu, koja čak nije ni uredno evidentirana i objavljivana” ("Priručnik za izvršitelje", Miloš V. Milošević)

Pročitajte uslove kupovine
Broj strana
96
Datum izdanja
Pismo
Ćirilica
Edicija
Sudska praksa