S obzirom na stalne izmene i dopune normativnog okvira poslovne – pravne regulative trudimo se da budemo u toku i da na najbolji mogući način odgovorimo na potrebe praktičara. Vrednujući važnost pravovremenog sticanja informacija, odlučili smo da svim našim kupcima omogućimo da osim na našim savetovanjima, kroz platformu pitaj.pravnika mogu da dobiju odgovore na svoja pitanja iz prakse u momentu kada su im odgovori potrebni od eksperata odnosno naših saradnika sa kojima inače sarađujemo. 

Pitajte pravnika