Obuka za sekretare

U petak, 8. oktobra, počela je Obuka za sekretare uživo u našoj učionici na Vračaru. Na prvom od 4 susreta, polaznice su imale priliku da se upoznaju sa predavačem ali i međusobno, da razmene iskustva iz prakse, postave pitanja i dobiju odgovore na ista u vezi rešavanja konkretnih problema sa kojima se susreću u praksi.
Kako je planirano da se obuka organizuje kroz četiri susreta u Beogradu, imajući u vidu da polaznici ove grupe dolaze i iz drugih gradova, sledeća grupa biće organizovana u online formi kako ne bismo uskratili mogućnost pohađanja obuke i učesnicima iz drugih delova Srbije.

Svi koji su zainteresovani da pohađaju ovu obuku, mogu da se prijave već sada za narednu grupu koja će krenuti u novembru mesecu.


Ovom obukom Lyceum iuris je započeo novu seriju obuka koje će se petkom održavati u našoj učionici na Vračaru.