Zoran Rogić

sudija Višeg suda u Beogradu

Rođen 13. maja 1965. godine u Bajinoj Bašti. Treću i četvrtu godinu "Pravno-birotehničke škole" završio je u Beogradu, a nakon čega je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1993. godine. 1994. godine, počeo je da radi kao sudijski pripravnik - volonter u Četvrtom opštinskom sudu u Beogradu, a nakon položenog pravosudnog ispita, primljen je u isti sud za stručnog saradnika, 1997. godine, a kasnije je određen za višeg stručnog saradnika, a nakon toga i za samostalnog stručnog savetnika. U julu 2000. godine, izabran je za sudiju krivičnog odeljenja, Drugog opštinskog suda u Beogradu, a od aprila 2001. godine, ponovo je raspoređenj u Četvrti opštinski sud u Beogradu, u izvršno odeljenje. U periodu od 2010. do 2013. godine, postupao je u svojstvu sudije u izvršnim predmetima Prvog osnovnog suda u Beogradu, a od 2014. godine raspoređen je za sudiju Trećeg osnovnog suda u Beogradu, u kome je postupao u predmetima redovnog I-Veća, kao i drugostepenim IPV-Većima istog suda. 2016. godine stupio je na funkciju sudije Višeg suda u Beogradu. U svojstvu predavača sa samostalnim referentima, učestvovao je na više stručnih skupova i seminara u organizaciji domaćih i stranih organizacija, na temu izvršnog postupka i izvršnog prava, a posebno u delu koji se odnosi na izvršenje na nepokretnostima i založnih prava.

Objavio je više stručnih radova iz oblasti izvršenja i obezbeđenja. Bio je član više radnih grupa određenih od strane Ministarstva pravde RS vezano za izmene i primenu zakonodavnih propisa u materiji izvršnog postupka, kao i član Komisije za polaganje ispita za izvršitelje. Trenutno je predsednik Disciplinske komisije za izvršitelje. Bio je član radnih grupa za izradu Zakona o izvršenju i obezbeđenju iz 2015. godine, kao i Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji se primenjuje počev od 01. januara 2020. godine.