Online savetovanje

Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2020/2021. godinu

Datum i vreme

Savetovanje se održava u ponedeljak, 12. oktobra 2020. godine, od 11 do 13:30 časova.

Predavači

  • 1. Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda
  • 2. Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica

Format

Online savetovanje se sprovodi putem Zoom platforme. Svakom prijavljenom učesniku neophodan je uređaj sa integrisanim ili eksternim mikrofonom.

Cena

5 000 RSD. Učesnici dobijaju poklon priručnik Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih pravnih akata.

Opis Okruglog stola

Iako u malo izmenjenom formatu - shodno situaciji, i ove godine vas pozivamo da se prijavite za učešće na našem tradiocionalnom savetovanju posvećenom prosvetnim propisima.

Teme:

  • Redovan inspekcijski nadzor (u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji)
  • Tehnološki viškovi (primena Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u osnovnim i srednjim školama i domovima učenika)
  • Prijem u radni odnos na određeno vreme (kroz primere u praksi)
  • Zasnivanje radnog odnosa na neodređeno vreme po konkursu
  • Izbor direktora
  • Disciplinski postupak protiv zaposlenog

Upoznajte predavače

Biljana Antić

Prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda

Diplomirani pravnik-prosvetni inspektor, rođena je u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Više od tri decenije bavi se poslovima iz oblasti obrazovanja (dvadeset godina kao sekretar škole-Prve beogradske gimnazije i Muzičke škole „Mokranjac“). Od 2003. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektoru za inspekcijski nadzor, na poslovima prosvetnog inspektora za predškolske ustanove, osnove i srednje škole. Autor je brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima i stručnim skupovima sa temama iz oblasti obrazovanja.

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole u Subotici

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao „Lyceum iuris“ iz Subotice.

Kome je namenjeno savetovanje?

Savetovanje je prvenstveno namenjen direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu napominjući da će kroz pitanja i odgovore a kasnije i otvorenu diskusiju, učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Cena

Cena učešća na online savetovanju 5.000,00 dinara.

Učesnici dobijaju poklon priručnik Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih pravnih akata, potvrdu o učešću i snimak sa predavanja.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

5 000 RSD

1 × 5 000 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.