Ekskluzivno

Uslovi prihvatljivosti individualne predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava

Datum i vreme

8. oktobar 2020. godine, od 10 do 17 časova


Ukoliko se odlučite za produženi vikend na Paliću, budite slobodni da nas kontaktirate, rado ćemo Vas uputiti u mogućnosti koje su Vam na raspolaganju na Paliću.

Tema

Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Cena

22 990 dinara.

Za prijave do 18. septembra, cena iznosi 17 990 dinara.

Poklon za sve učesnike

Knjiga Evropski sud za ljudska prava, autor Dragoljub Popović

Opis teme

Pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom 2019. godine našlo se čak 2,595 predstavki u vezi sa Srbijom – od toga je 2,445 (ili 94%) odbačeno. Na koji način da postupate i komunicirate sa sudom, saznaćete od sudije koji je punih 10 godina sudio u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Upoznajte predavača

„Tri povezana pitanja se prepliću u ovoj temi: (a) Kako podneti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava? (b) Koji su uslovi za prihvatljivost predstavke? (c) Kako uopšteno posmatrano, komunicirati sa Sudom kao punomoćnik podnosioca predstavke? (a) Podnošenje predstavke nije istovetno s podnošenjem tužbe po domaćem pravu. Ovde se ukazuje paralela s podnošenjem ustavne žalbe, koja takođe ima svojih specifičnosti. (b) Razmatranje uslova za prihvatljivost predstavke zahteva u najopštijem smislu osnovna obaveštenja o Sudu, kao i o materiji evropskog prava ljudskih prava, koja predstavlja precedentno pravo kakvo je u svojoj praksi stvorio Evropski sud. (c) Komunikacija sa Sudom poznaje osobenosti, na koje takođe treba ukazati.“ —Prof. dr Dragoljub Popović

Prof. dr Dragoljub Popović

advokat

Pored bavljenja advokaturom predaje pravo ljudskih prava i uporedno ustavno pravo na univerzitetima u Srbiji i SAD (Univerzitet Union u Beogradu i Univerzitet Krejton u Omahi/Nebraska/). Bio je ambasador Srbije i Crne Gore u Švajcarskoj od 2001. do 2004, a od 2005. do 2015.g. sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Osnovne publikacije:

  • Evropski sud za ljudska prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2017, str. 211
  • Evropsko pravo ljudskih prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2016, str. 524
  • Uvod u uporedno pravo, PFUU i Službeni glasnik, peto izdanje, Beograd 2011, str. 211
  • Osnovi ustavnog prava, Dosije, Beograd 2004, str. 207
  • Stvaranje moderne države, Dosije, četvrto izdanje, Beograd 2002, str. 325

O vinariji

Usidrena u moru svojih vinograda na istočnoj obali jezera Palić, na samom severu Srbije, Vinarija je izgrađena u stilu secesije, karakteristične za tradicionalnu arhitekturu Palića i obližnjeg grada Subotice. Vinarija nosi ime poznatog subotičkog pevača starogradskih pesama, gospodina Zvonka Bogdana, čija su umetnost i ime sinonimi za vrhunski doživljaj kao što su i vina Vinarije Zvonko Bogdan.

Cena i prijave

Cena za učešće iznosi 22 990 dinara.

Za prijave do 18. septembra, cena iznosi 17 990 dinara.

U cenu su uključeni: radni materijal, potvrda o prisustvu na Savetovanju, doručak i ručak u prelepom ambijentu vinarije Zvonko Bogdan, degustacija vina i obilazak vinarije

PRIJAVE DO 25. septembra

Prijavite se na vreme, broj mesta je ograničen. Naknadne prijave nećemo biti u prilici da prihvatimo.

Prijava

Podaci

Da biste uspešno završili kupovinu potrebno je da popunite sva polja.
Dodaj učesnika

17 990 RSD

1 × 17 990 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa članom 33 stav 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.