Ovom politikom privatnosti uređuje se način na koji Lyceum iuris doo prikuplja, koristi, održava i objavljuje informacije prikupljene od korisnika (u daljem tekstu “Korisnik“) preko vebsajta www.lyceum.rs (u daljem tekstu “Vebsajt”). Ova politika privatnosti se odnosi na Vebsajt i sve kanale povezane sa njim: MailerLite i Google Analytics.

Lični identifikacioni podaci

Lyceum iuris doo prikuplja lične, identifikacione podatke od Korisnika na različite načine, uključujući, ali ne ograničavajući se, kada Korisnici posećuju naš Vebsajt, registruju na Vebsajtu, prijavljuju se na newsletter, popunjavaju jedan od formulara, a u vezi sa drugim aktivnostima i uslugama koji su dostupni na našem Vebsajtu. Korisnicima se prema potrebi mogu tražiti ime, prezime, adresa, adresa elektronske pošte, broj telefona. Korisnici mogu posetiti naš Vebsajt anonimno. Lyceum iuris doo prikuplja lične informacije od Korisnika samo ako nam Korisnik dobrovoljno dostavi takve informacije. Korisnici uvek mogu odbiti da lično pruže identifikacione informacije, osim što u tim slučajevima mogu biti uskraćeni za neke aktivnosti na Vebsajtu.

Identifikacioni podaci koji nisu lične prirode

Lyceum iuris doo ima pravo prikupljanja identifikacionih podataka o Korisniku koji nisu lične prirode u svakom trenutku njegove interakcije sa Vebsajtom. Ne-lični identifikacioni podaci mogu uključiti ime pretraživača, tip računara i tehničke informacije o Korisnicima sredstava za priključenje na našem Sajtu, kao što je operativni sistem, Internet provajder koji koriste i druge slične informacije.

Gde čuvamo Vaše podatke

Podatke o ličnosti prikupljamo i čuvamo u okviru interne baze podataka.

Kako koristimo prikupljene informacije

Lyceum iuris doo može prikupljati i koristiti lične podatke Korisnika u sledeće svrhe:

 • Da poboljša svoje usluge
  • Informacije koje prikupljamo nam pomažu da efikasnije odgovorimo na Vaše zahteve korisničkoj službi i podršci.
 • Za personalizaciju iskustva korisnika
  • Možemo koristiti informacije da shvatimo kako naši Korisnici (kao grupa) koriste usluge i resurse koji se nalaze na našem Vebsajtu.
 • Da unapredimo naš Vebsajtu
  • Možemo koristiti povratne informacije koje navedete za poboljšanje naših usluga.
 • Da bismo pokrenuli promocije, istraživanja ili druge funkcije Vebsajta
  • Slanje informacija koje su Korisnici pristali da prime, o temama njihovog interesovanja.
 • Da bismo poslali periodične poruke
  • Možemo koristiti elektronsku poštu za slanje informacija. Takođe se ista može koristiti kao kanal komunikacije da odgovorimo na Korisnikove molbe, pitanja i/ili druge zahteve. Ako Korisnici odluče da se opredele za našu Newsletter listu, oni će dobiti poruke koje mogu da uključuju vesti, informacije o novim ponudama, i uslugama, itd. Ako u bilo kom trenutku Korisnik želi da se odjavi od prijema buduće poruke, uključili smo detaljnu odjavu na dno svake poruke.