Online savetovanje sa profesorom Pravnog fakulteta

U petak, 20. maja, održano je novo online savetovanje sa redovnim profesorom Pravnog fakulteta u Beogradu, dr Nikolom Bodirogom.

Veliki broj izvršitelja i advokata, i ovaj put je uzelo učešće te je skoro nepuna 4 sata profesor odgovarao na pitanja učesnika. Troškovi izvršnog postupka, problemi sa adresama dužnika, nadležnost izvršitelja, ko obezbeđuje bravara i svedoke u određenim situacijama, naplata predujma, samo su neke od nedoumica i pitanja koja su bila sporna iz prakse. Zahvaljujemo se svim učesnicima na aktivnom učešću i ovaj put. 

Sledeći susret, zakazan je za jesen.